مجموعه های شهر مشهد

جستجو در تاریخ 1403/04/21


هتل پارسيان توريست توس مشهد

هتل پارسيان توريست توس مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 3,211,009 3,050,459 تومان
مجموعه همدم مشهد

مجموعه همدم مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر420 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,743,119 تومان
دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر650 نفر
شروع قیمت از 3,669,725 تومان
هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

هتل بین المللی قصر طلایی مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر220 نفر
شروع قیمت از 917,431 914,679 تومان
هتل ثامن مشهد

هتل ثامن مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,284,404 تومان
هتل هما 2 مشهد

هتل هما 2 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
بدون قیمت
هتل میثاق مشهد

هتل میثاق مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر500 نفر
شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل الماس 2 مشهد

هتل الماس 2 مشهد

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل پردیسان مشهد

هتل پردیسان مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 458,716 435,780 تومان
هتل سی نور مشهد

هتل سی نور مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
شروع قیمت از 2,752,294 2,614,679 تومان
هتل پارسیس مشهد

هتل پارسیس مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر
شروع قیمت از 1,697,248 1,569,954 تومان
هتل هما 1 مشهد

هتل هما 1 مشهد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر450 نفر
شروع قیمت از 1,224,771 1,224,771 تومان
هتل مجلل درویشی مشهد

هتل مجلل درویشی مشهد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر600 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 تومان
هتل مدینه الرضا مشهد

هتل مدینه الرضا مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر260 نفر
شروع قیمت از 353,211 تومان
هتل بین المللی قصر مشهد

هتل بین المللی قصر مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر26 نفر
شروع قیمت از 4,587,156 4,357,798 تومان
هتل الماس مشهد

هتل الماس مشهد

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
شروع قیمت از 229,358 217,890 تومان
هتل جم مشهد

هتل جم مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 917,431 894,495 تومان
بنیاد فرهنگی رافت مشهد

بنیاد فرهنگی رافت مشهد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر350 نفر
بدون قیمت