مجموعه های شهر کیش

جستجو در تاریخ 1403/04/21


مرکز همایش های بین المللی کیش

مرکز همایش های بین المللی کیش

دارای 11 سالن با ظرفیت حداکثر750 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 تومان
هتل مارینا پارک کیش

هتل مارینا پارک کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر400 نفر
بدون قیمت
هتل شایان کیش

هتل شایان کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر230 نفر
بدون قیمت
هتل ایران کیش

هتل ایران کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر120 نفر
بدون قیمت
هتل پارمیس کیش

هتل پارمیس کیش

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر200 نفر
بدون قیمت
هتل مریم کیش

هتل مریم کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
بدون قیمت
هتل شایگان کیش

هتل شایگان کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر45 نفر
بدون قیمت
هتل ویدا کیش

هتل ویدا کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر
شروع قیمت از 7,339,450 تومان
هتل بین المللی کیش

هتل بین المللی کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر100 نفر
شروع قیمت از 3,000,000 تومان
هتل ترنج کیش

هتل ترنج کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت
پالاس کیش

پالاس کیش

دارای 2 سالن با ظرفیت حداکثر170 نفر
بدون قیمت
هتل پانوراما کیش کیش

هتل پانوراما کیش کیش

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر50 نفر
بدون قیمت