مجموعه های شهر یزد

جستجو در تاریخ 1399/09/05


هتل صفائیه یزد

هتل صفائیه یزد

دارای 4 سالن با ظرفیت حداکثر300 نفر
شروع قیمت از 917,431 917,431 تومان
هتل زنبق یزد

هتل زنبق یزد

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر550 نفر
شروع قیمت از 366,972 348,624 تومان
هتل ارگ جدید یزد

هتل ارگ جدید یزد

دارای 5 سالن با ظرفیت حداکثر440 نفر
شروع قیمت از 917,431 642,202 تومان