مجموعه های شهر رشت

جستجو در تاریخ 1400/04/31


هتل کادوس رشت

هتل کادوس رشت

دارای 3 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
شروع قیمت از 275,229 تومان
هتل شبستان رشت

هتل شبستان رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر80 نفر
شروع قیمت از 1,834,862 1,697,248 تومان
تالار دیدار رشت

تالار دیدار رشت

دارای 1 سالن با ظرفیت حداکثر250 نفر
شروع قیمت از 2,293,578 تومان